Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ze dne 2. července 2003.

, -

Nový výbor zvolil funkcionáře ČOS. Před volbou funkcionářů profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. odstoupil z nově zvoleného výboru. Do výboru tak postoupil další člen podle celkového součtu hlasů v obou kolech MUDr. Vladimíra Stáhalová.
Funkcionáři výboru byli v tajném hlasování zvoleni jednomyslně.

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrhámová, DrSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pokladník: prim MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.
Členové: MUDr. Karel Cwiertka
  doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
  doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Vladimíra Stáhalová
  MUDr. Hana Stankušová
  doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
  doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
  prim. MUDr. Alena Jelínková
  MUDr. Olga Přibylová
  doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Více v: Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ze dne 2. července 2003.

  • Přidat do kalendáře: 2003-07-02 00:00:00 2003-07-02 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ze dne 2. července 2003. Nový výbor zvolil funkcionáře ČOS. Před volbou funkcionářů profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. odstoupil z nově zvoleného výboru. Do výboru tak postoupil další člen podle celkového součtu hlasů v obou kolech MUDr. Vladimíra Stáhalová. Funkcionáři výboru byli v tajném hlasování zvoleni jednomyslně. Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrhámová, DrSc. Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Pokladník: prim MUDr. Jindřich Finek, Ph.D. Členové: MUDr. Karel Cwiertka   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.   doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.   doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.   MUDr. Vladimíra Stáhalová   MUDr. Hana Stankušová   doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová   doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.   prim. MUDr. Alena Jelínková   MUDr. Olga Přibylová   doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. -