Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 4. 3. 2003

, -

  • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, prof.MUdr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
  • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
  • Nepřítomen: MUDr.Josef Drbal

Více v: Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 4. 3. 2003

  • Přidat do kalendáře: 2003-03-04 00:00:00 2003-03-04 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 4. 3. 2003 Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, prof.MUdr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc. Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc. Nepřítomen: MUDr.Josef Drbal -