Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 5. 3. 2002

, -

  • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
  • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
  • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc.

Více v: Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 5. 3. 2002

  • Přidat do kalendáře: 2002-03-05 00:00:00 2002-03-05 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 5. 3. 2002 Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc. Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc. -