Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 5. 3. 2002

 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
 • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc.
 1. Kontrola zápisu - rozhodnutí o termínu od kdy bude časopis Klinická onkologie jako součást předplatného bylo posunuto na schůzi výboru BOD
 2. Informace o centrálních dodávkách Erytropoetinu pro vybraná centra. Seznam a podmínky budou zveřejněny na webové stránce Onkologické společnosti: www. linkos.cz .Vyřídí doc.Petruželka
 3. Projednávání žádostí o grant z běhů Terryho Foxe .Konečný výběr provede na základě vyjádření oponentů výbor Onkologické společnosti začátkem dubna 2002.
  Byl schválen jednotný způsob hodnocení žádostí oponenty a byly navrženi oponenti pro jednotlivé žádosti, kteří byli urychleně obesláni.
 4. Jednání s urology bylo přesunuto na příští schůzi výboru. Zařídí as. Přibylová
 5. Prof.Klener přednesl za nepřítomného doc.Žaloudíka informace o sekci onkochirurgie (SOCH) : Sekce onkochirurgie řádnou volbou zvolila devítičlenný výbor: Žaloudík, Duda, Ryska, Wechsler, Czudek, Král, Pačovský, Vomela, Gatěk, Jandík a revizní komise: Michek, Leypold a Hruban. Sekce si již stanovila programové cíle a v březnu zvolí nový výbor předsedu a vědeckého sekretáře.
 6. Korespondence
  1. projednání dopisu MUDr.Jaroslava Štrofa, CSc. ředitele FN Bulovka, Praha ohledně výběru center pro specializované léčebné postupy. Změny jsou možné od 1. 7. 2002, kdy bude zažádáno vedení VZP o zařazení Ústavu radiační onkologie Bulovka již splňujícího podmínky onkologické společnosti.
  2. projednání dopisu MUDr.Libora Hanuše
  3. projednání dopisu ČLK týkající se devitalizace - V souhlase opakovaně deklarovaným postojem výboru Onkologické společnosti a s využitím všech již k této tématice publikovaných příspěvků členy výboru Onkologické společnosti. Odpoví doc.Petruželka
  4. Odpoveď na dopis Dr.Mazánkové - návrh na člena rady NOR navržen doc, Žaloudík s otázkou na složení rady NOR a zastoupení regionálních zástupců. Odpoví prof.Klener
 7. Noví členové: Sihotský Vladimír, MUDr. - chirurgie, MOU Brno
  Straka Jan, MUDr. - chirurgie, FN Plzeň
  Šácha Martin, MUDr. - chirurgie Pardubice
  Lukeš Michal, MUDr. - chirurgie Most
  Tomášek Jiří, MUDr. - klinická onkologie, Brno 
  Holubec Luboš, MUDr.,PhDr. - onkol. interna , Plzeň
  Sláma Ondřej, MUDr. - hematoonkol.klinika, Brno
  Havlíčková Ivana , MUDr. - onkol.odděl., Havlíčkův Brod
  Michek Jaroslav, Prof.MUDr.,DrSc. - Úraz.nem., Brno
  Kupec Martin, MUDr., - radioter.odděl.nem.Kladno
  Penka Igor, MUDr. , - MOU, Brno
  Dlouhý Michael, prof.MUDr.,CSc. - chir.kl., FN Olomouc
  Adamčík Lukáš, MUDr., - chir.MEDcentrum, Nový Jičín
  Chaloupka Richard, MUDr.,CSc. - Ortop.kl., FN Brno-Bohunice
  Kalvoda David, MUDr., - traumatol.ortop.odděl.nem.Město Albrechtice
  Tkadlecová Dagmar, MUDr., - chir.Baťova nem. Zlín
  Konupčík Michael,MUDr., - chir.kl. FN Olomouc
  Mergancová Jindřiška, MUDr.chir.kl., FN Hradec Králové
  Okáč Vladimír, MUDr., - chir.okr.nem., Kyjov
  Sequens Richard, MUDr.,PhD., - chir.kl., FN Plzeň
  Stryja Jan,MUDr., - chir.odděl.nem.Třinec
  Zvoníčková Kristýna, MUDr., - odděl.klin.a rad.onkol.FN U Sv.Anny, Brno
 8. Různé: Prof.Klener informoval o Česko- slovenském hematologickém sjezdu konaném dnech 22.- 25.září v Praze . Bližší informace budou zveřejněny na: www.linkos.cz
  Byla projednána žádost firmy Pierre Fabre o převzetí záštity nad vzdělávacím kurzem týkající se metodiky klinických studií a definitivní rozhodnutí až po doplnění dalších informací ze strany firmy .
 9. Členové výboru byli informováni o konání VII. Dne profesora Vladimíra Staška dne 26.3.2002 v budově společnosti Price Water House Coopers, Kateřinská 43, Praha 2.
 10. Příští schůze výboru se bude konat dne 23.dubna 2002
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda