Zápis ze schůze výboru ČOS JEP ze dne 29. 1. 2002

, -

  • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.,MUDr.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová
  • Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., MUDr.Josef Drbal
  • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc. prof.MUDr.Svoboda,DrSc. doc.MUDr.Rob,CSc.

Více v: Zápis ze schůze výboru ČOS JEP ze dne 29. 1. 2002

  • Přidat do kalendáře: 2002-01-29 00:00:00 2002-01-29 23:59:59 Europe/Prague Zápis ze schůze výboru ČOS JEP ze dne 29. 1. 2002 Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.,MUDr.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., MUDr.Josef Drbal Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc. prof.MUDr.Svoboda,DrSc. doc.MUDr.Rob,CSc. -