Online konference Národní onkologický plán – česká a zahraniční zkušenost

Online konference Národní onkologický plán – česká a zahraniční zkušenost

dne 13. října 2020 v čase 14:00 – 17:00 bude pod záštitou poslankyně a členky výboru pro zdravotnictví PSP ČR Andrey Brzobohaté konat online konference Národní onkologický plán – česká a zahraniční zkušenost. Konferenci organizuje Hlas onkologických pacientů ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v ČR.

Rakovina je druhá nejčastější příčina úmrtí v ČR. Tato ne příliš příznivá čísla poukazují na nutnost celospolečenského diskurzu o národních prioritách v této oblasti. Rezoluce Světové zdravotnické organizace o prevenci a kontrole onkologických onemocnění v kontextu sjednocujícího přístupu doporučuje členským státům přijetí národního onkologického plánu pro kontrolu rakoviny, který vyjadřuje národní priority v oblasti prevence a léčby onkologických onemocnění a slouží jako platforma pro celonárodní koordinaci. Jeho nezbytnou rolí je, že vyjadřuje určité národní priority a slouží jako platforma pro koordinaci národních stakeholderů se společnými cíli. Spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, paní poslankyní Andreou Brzobohatou, předsedkyní České onkologické společnosti Janou Prausovou, předsedou Chorvatské onkologické společnosti Eduardem Vrdoljakem a zástupkyní Hlasu onkologických pacientů Ivanou Plechatou budeme hovořit o současné onkologické péči v České republice, o chorvatské cestě a zkušenostech při tvorbě Národního onkologické plánu (NOP) a o klíčových faktorech a výzvách, kterým je nutno při tvorbě NOP čelit.

Konference se uskuteční v důsledku nepříznivé epidemiologické situace online. Registrovaní účastníci obdrží instrukce k přihlášení.

Pozvánka, včetně programu.

V případě Vašeho zájmu, prosíme o potvrzení Vaší registrace na registration@amcham.cz .

Informace o Národním onkologickém programu České republiky (text, přihlášení k podpoře, naplňování NOP a další informace)