Zápis z jednání výboru ČOS konaného 9.10.2003 v Českém Krumlově.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Finek, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
  • dopisy ve věci DRG, k NOR a Společnosti praktických lékařů se schválením textu členy výboru odeslány
 2. VČOS byl seznámen s kritickým stanoviskem prof. Indráka ke stavu připravenosti DRG.
  V diskusi na toto téma bylo znovu zdůrazněno, že v onkologii je nezbytné zařadit kódování klinického stadia, bez něhož oceňování diagnóz ztrácí smysl.
 3. Na prosincové jednání VČOS bude pozván předseda Rady NOR k jednání o dalším zkvalitňování NOR a jeho využití.
 4. Požadavek vedení ČLK na shrnutí historie ČOS na 5 stranách pro publikaci ČLK, zajistí s využitím dostupných materiálů doc.Abrahámová , termín do konce roku 2003.
 5. ČOS bude nadále přejímat záštitu nad onkologickými konferencemi celostátního a regionálního rozsahu po individuálním posouzení VČOS. Schválené akce pod záštitou ČOS v roce 2004:
  • 9.symposium Onkologie v gynekologii a mamologii Brno, 16.-17.1.04
  • Hradecké dny - V. ročník symposia, Hradec Králové, 20.2.-21.2.04
  • Staškův den, Praha, 26.-27.3.04
  • Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava,16.-17.4.04
  • Brněnské onkologické dny, Brno, 28.-30.5.04
  • 5.konference nádorových markerů CECHTUMA, Praha, 29.9.-3.10.04
  • 10.brněnský den paliativní medicíny, Brno, 1.10.04
  • XI. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 14.-17.10.04
  • Bayerův den - 8.ročník, Praha, 28.11.04
  • 12.onkourologické a 8.mamologické symposium, Praha, listopad 04-bude upřesněno
 6. Byl schválen program třídenních XXVIII. Brněnských onkologických dnů 2004 ve třech odborných sekcích o kterém referoval ředitel MOÚ doc. Vyzula.
 7. Diskutován systém paliativní péče v ČR a jeho další vývoj jak z hlediska kvality , tak i financování. Budou připraveny další podkladové materiály k již dodané analýze dr. Slámy a dr.Opatrné, včetně kalkulací a tento bod bude znovu projednáván na příští schůzi.
 8. Dosavadní členský příspěvek do ČOS nebude měněn. Neplatiči budou z evidence vyřazeni k 30.6.2004
 9. Projednán dopis z EORTC, v němž je upozorněno na extrémní požadavky SÚKL kladené na účastníky klinických trialů v onkologii. Tato situace může výrazně limitovat spolupráci onkologů také v trialech EORTC. Je otázkou jak bude SÚKL toto centrální regulační opatření dále uplatňovat, též v kontextu s direktivou EU. Přípravou podkladů pro kvalifikované projednání této problematiky na příští schůzi je pověřen dr.Finek.
 10. Byly schváleny nové přihlášky o členství v ČOS dr.Verchovskému a dr.Jurečkové z MOÚ.
 11. Dr.Finek předložil analýzu stavu uplatňování indikací a limitů pro erytropoetin v onkologii. ČOS schválila nový návrh indikací podání erytropoetinu u solidních nádorů.
 12. Výzvy pro granty organizované ČOS z prostředků Běhu T.Foxe budou nadále inzerovány v časopise Klinická onkologie a na www.linkos.cz.

Další schůze výboru ČOS se sejde 4.11.2003 v Ústavu Na Pleši u prim. Dr. Aschermannové.

Zapsal:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
vědecký sekretář ČOS
Schválil:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS