Zápis z výboru České onkologické společnosti dne 27.5.2011 v MOÚ, Brno

 • Přítomni: Vorlíček, Feltl, Petera, Jelínková, Stáhalová, Casková, Vyzula, Bartoš, Fínek, Petruželka, Aschermannová, Cwiertka 
 • Omluveni: Žaloudík

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal účastníky a provedl kontrolu zápisu. 
 2. Vorlíček poděkoval všem členům výboru ČOS za dosavadní práci, vyzdvihl práci sekretářky výboru ČOS paní Caskové. 
 3. Multidisciplinární indikační seminář, jak jej navrhoval prof. Ryska na minulé schůzi, má podporu výboru ČOS. 
 4. Prof. Vorlíček a prim. Cwiertka informovali o výsledku voleb do výboru ČOS, volby proběhly bez komplikací. 
 5. Prof. Vyzula – MOU má návrh smlouvy pro paušální úhradu cílené léčby, návrh VZP neodpovídá proklamované úhradě roku 2009, platným indikacím, diagnózám. Svoje zkušenosti referují jednotlivá pracoviště. 
 6. Prof. Vorlíček referuje o plánovaném setkání s MUDr. Friedmannovou z VZP 10.6.2011 v Brně. 
 7. Prof. Vorlíček informuje o plánované tiskové konferenci 31.5.2011, bude komentovat problémy s hrazením onkologické péče. 
 8. Prof. Vorlíček: nutriční terapeuti – jsou v náplni KOC – měli by být součástí KOC či jejich služby jinak dostupné. 
 9. Výbor podporuje negativní stanovisko ČLS JEP k restrikci účastí lékařů na konferencích. 
 10. Návrh skupiny pro DRG u výboru ČOS, výbor ČOS doporučuje založení skupiny pro DRG, příští výbor ČOS vybere zástupce ČOS v této skupině. 
 11. Prof. Vorlíček napíše dopis k dotazu MZ ČR na postavení pracoviště Chomutov. Výbor doporučuje pracovišti splnit kritéria a požádat MZ ČR. 
 12. Noví členové – Dvořáková Dana - Bílovice, Haplová Kateřina - Zlín, Grymová Barbora - Egis, Mergancová Jana - Pardubice, Protivánková Markéta - Bohunice