Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 12. 5. 2015 v Hradci Králové

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Fínek, Petruželka, Tesařová, Ryška, Melichar, Vyzula, Cwiertka, Petráková, Kolářová
Omluveni: Dušek
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Jsme hosty prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D., přednosty Fingerlandova patologického ústavu.
 2. Přivítal nás prof. Ryška, přednosta Fingerlandova ústavu a zdůraznil důležitost spolupráce mezi onkology a patology.
 3. Schůzi zahájil prof. Vorlíček kontrolou zápisu z minulé schůze.
 4. Dnem 11.5. skončila možnost zasílání volebních lístků. Volební komise se sejde 18.5. v Olomouci a výsledky budou uvedeny na Linkosu nejpozději 19.5.2015. Podle sdělení Dr. Cwiertky došlo ještě jedno upozornění na protažení volební kampaně po dead line.
 5. Výbor ČOS jednohlasně rozhodl, že nepožaduje přítomnost notáře při sčítání hlasů.
 6. Volební komise se rozhodla v rámci klidného chodu voleb nezveřejňovat do včerejšího dne (tj. 11.5.2015) žádné výhrady k volbám.
 7. Diskutována případná možnost vlastního jednacího řádu výboru ČOS, o čemž si rozhodne příští výbor ČOS.
 8. Probrán dopis Dr. Marka Borovského, Ph.D., MBA zástupce České asociace farmaceutických společností o spolupráci s Komisí biosimilars. Spolupráce byla již dávno navázána.
 9. Změnu zákona o celoživotním postgraduálním vzdělávání lékařů a farmaceutů, jsme per rolam jednohlasně odmítli. Informace a vysvětlení vypracoval prof. Melichar a je součástí tohoto zápisu.
 10. Hospodaření referovala doc. Tesařová. Jsme v pozitivní bilanci. Veškeré dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.
 11. Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu.
 12. Záštity:
 13. Navržena odměna sekretářce ČOS pí. Caskové 20.000 Kč.
 14. Noví členové ČOS:
 • MUDr. Bartáková Irena - Tábor
 • MUDr. Deus Michal - Praha
 • MUDr. Iliev Robert - Brno
 • Mgr. Juráček Jaroslav - Brno
 • Mgr. Lojová Martina Ph.D -  Brno,
 • Mgr. Merhautová Martina - Brno
 • MUDr. Mišková Katarína - Pardubice
 • Mgr. Mlčochová Jitka - Brno
 • MUDr. Mühlová Radka - Jičín
 • MUDr. Pála Miloslav, Ph.D.,MBA  - Praha
 • Mgr. Ponechal Michu Elleni -  Brno
 • MUDr. Šindelářová Blanka - Plzeň
 • MUDr. Švecová Jiřina - Tábor
 • MUDr. Tlustý Vojtěch - Ústí nad Labem
 • MUDr. Třasoň Tomáš - Zlín
 • Mgr. Vychytilová Petra - Brno

Noví členové + sekce pro nádory prsu

 • MUDr. Červinka Vladimír, Ph.D. - Pardubice,
 • MUDr. Obermannová Radka - Brno,
 • MUDr. Palácová Markéta - Brno

Noví členové + neuroonkologická sekce

 • MUDr. Bartoš Michael - Hradec Králové,
 • MUDr. Beneš Vladimír, Ph.D. - Liberec,
 • MUDr. Brabec Radim - Liberec,
 • MUDr. Česák Tomáš, Ph.D. - Hradec Králové,
 • MUDr. Hobza Vladimír, Ph.D. - Hradec Králové,
 • doc. MUDr. Jirásek, Ph.D. - Liberec,
 • MUDr. Látr Ivan - Hradec Králové,
 • MUDr. Luxenburgová Jana - Jablonec nad Nisou,
 • MUDr. Mackerle Zdeněk - Brno, 
 • MUDr. Pleskačová Zuzana - Hradec Králové,
 • prof. MUDr. Řehák Svatopluk,CSc. - Hradec Králové,
 • prof. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D. - Liberec,
 • Mgr. Šána Jiří - Brno

Noví členové + onkospondylochirurgická sekce

 • MUDr. Břízová Pavla - Brno,
 • MUDr. Cienciala Jan, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Filipovič, Ph.D. - Brno, 
 • MUDr. Grosman Radim - Brno,
 • MUDr. Kocanda Jan - Brno,
 • MUDr. Leznar Milan - Brno,
 • MUDr. Pešek Jan - Brno, 
 • doc. MUDr. Repko Martin, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Ryba Luděk - Brno,

Noví členové + sekce

 • MUDr. Trojanová Petronela – sekce mladých onkologů
 • Doc. MUDr. Kleibl, Ph.D. - Praha - sekce diagnostické a prediktivní onkologie
 • MUDr. Zvolský Miroslav - Praha - sekce epidemiologie nádorů a zdrav.inf.
 • Mgr. Alakšová Lucia - Bratislava - sekce psychoonkologie
 • MUDr. Szturz Petr - Brno - sekce nádorů hlavy a krku
 • MUDr.,JUDr. Klos Dušan, Ph.D. - Olomouc - sekce onkochirurgie

Členové ČOS, kteří se hlásí do sekcí:

Sekce  nádorů hlavy a krku

 • MUDr. Brančíková Dagmar - Brno,
 • MUDr. Červená Renata - Brno,
 • MUDr. Jirkovská Michaela - Praha,
 • MUDr. Mechl Zdeněk, CSc. - Brno,
 • MUDr. Novotný Tomáš - Brno,
 • MUDr. Pejčoch Radek - Brno,
 • MUDr. Svoboda Tomáš - Plzeň,
 • MUDr. Vošmik Milan, Ph.D. - Hradec Králové

Sekce pro nádory prsu

 • MUDr. Adámková-Krákorová Dagmar - Brno,
 • MUDr. Brančíková Dagmar - Brno,
 • MUDr. Baldiková Lenka - Brno,
 • MUDr. Bouchalová Kateřina, Ph.D. - Olomouc,
 • MUDr. Coufal Oldřich, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Donocíková Barbara - Nový Jičín,
 • doc. MUDr. Fait Vuk - Brno,
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. - Plzeň,
 • MUDr. Gatěk Jiří, Ph.D. - Zlín,
 • MUDr. Halámková Jana - Brno,
 • MUDr. Holánek Miloš - Brno,
 • MUDr. Hynková Ludmila - Brno,
 • MUDr. Chodacká Martina - Ústí nad Labem,
 • MUDr. Kolářová Iveta - Pardubice,
 • MUDr. Koževnikovová Renata - Praha,
 • MUDr. Lakomý Radek, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Martinov Petr - Trutnov,
 • MUDr. Navrátil Jiří - Brno,
 • MUDr. Paulík Adam - Hradec Králové,
 • prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc. - Praha,
 • MUDr. Poprach Alexandr - Brno,
 • MUDr. Protivánková Markéta - Brno,
 • MUDr. Schneiderová Monika - Brno,
 • RNDr. Ing. Bc. PCTM Staněk Libor - Praha,
 • doc. Svoboda Marek, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Svoboda Tomáš, Ph.D. - Plzeň,
 • doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc. - Praha,
 • MUDr. Tomášek Jiří, Ph.D. - Brno,
 • MUDr. Vočka Michal - Praha,
 • prof. MUDr. Vomela Jindřich, CSc.,LL.M - Brno

Sekce onkologické imunologie

 • Prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D. - Plzeň,
 • MUDr. Fridrichová Michaela - Praha,
 • MUDr. Lukešová Šárka - Náchod,
 • MUDr. Svoboda Jaroslav - Praha

Onkospondylochirurgická sekce

 • MUDr. Holánek Miloš - Brno

Sekce pro endokrinní nádory

 • MUDr. Brančíková Dagmar - Brno

Neuroonkologická sekce

 • MUDr. Malá Petra - Jičín

Sekce uroonkologie

 • MUDr. Svoboda Tomáš, Ph.D. - Plzeň

Sekce onkochirurgie

 • MUDr. Coufal Oldřich - Brno

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., 12.5.2015

*redakční poznámka: bylo upraveno datum konání, správné datum: 19.-21.6.2015