Zasedání výboru Onkologické společnosti dne 23. 2. 1999

 1. Volby nového výboru
  Předseda: Klener
  Místopředseda: Vorlíček
  Vědecký sekretář: Petruželka
  Předseda revizní komise: Jelínková
 2. Program: návrh jmenování krajských odborníků pro klinickou onkologii
 3. Koncepce klinické onkologie: rozešle se všem členům výboru do příští schůze připomínky
 4. Přihláška do UICC: - není překlad loňské výroční zprávy
 5. Standardy - před vydáním nová revize
 6. Doc. Kavan: pediatrická sekce.: nově vznikající centra pro léčení dětských nádorů
  udělování atestace habilitovaným (doc.Mihál)
 7. Centrum trofoblastické nemoci
 8. Žaloudík - návrh vzniku chirurgické sekce
 9. Standardy s jinými společnostmi tvorba - nenominovat zástupce do ORL sekce
 10. Program příští schůze: 
  termín návrh 30. 3. 1999
  Dopis odvolání Drbala
  Prohlášení nového výboru
  Akreditace pracovišť
  Příspěvky
  Registrace oxaliplatiny

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener,
Předseda
DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář

Praha 25.2. 1999.