Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP - použití léčivých přípravků s účinnou látkou krizotinib

Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s účinnou látkou Krizotinib v monoterapii u dospělých pacientů s ROS1 - pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem a síť indikujících specializovaných center. Společné stanovisko VZP a ČOS z 6. 11. 2019.

Plné znění společného stanoviska - odkaz na stránky VZP (6.11. 2019)

Klíčová slova
Dohody ČOS s plátci péče