Zápis z jednání s VZP ČR, SZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika

Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů. Závěr ze společného jednání byl přílohou zápisu ze zasedání výboru ze dne 12.2. 2019. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. 

Zápis ze zasedání v pdf