Zápis ze setkání výboru ČOS ČLS JEP, VZP a SZP ČR dne 22. 11. 2016 ve FN Motol, Praha.

Za ČOS ČLS JEP předsedkyně výboru ČOS ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, plus
členové výboru
Za VZP MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emilia Bartíšková
Za SZP ČR předseda zdravotní sekce SZP ČR MUDr. Pavel Frňka, DMS, předsedkyně lékové komise
SZP ČR Mgr. Kateřina Podrazilová, MUDr. Renata Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP

Setkání proběhlo na půdě výboru ČOS ČLS JEP. Přivítání za ČOS provedla doc Prausová, která zmínila v úvodu schůzky témata: léky, VILP, Paragraf 16, revizní činnost. Nabídla plátcům pomoc odborné společnosti při řešení předsmírčích jednání nebo jiné odborné problematiky.

Celý zápis ve formátu pdf