Analytical Cellular Pathology

Analytical Cellular Pathology

online archiv Vol. 13, 1997-; původně ISSN 2211-3428, 2211-3426: do r. 2010; navazoval na Cellular Oncology ISSN 1570-5870, 1875-8606)

online archiv Vol. 33, 2010 - Vol. 36,2013 na http://content.iospress.com/journals/analytical-cellular-pathology/

 • Vydavatel: Hindawi Publ. Corp
 • Původ: zahraniční časopis
 • Rok: 1997-
 • ISSN (el.): 2210-7185
 • Adresa: http://www.hindawi.com/journals/acp/biblio/
 • Impact faktor: 1.574
 • Popis přístupu: Časopisy zpřístupňující bez poplatku plné texty článků
 • ISSN: 2210-7177
 • Periodicita: 6x za rok, od 2010 různá
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
Biologie