Cancer Detection and Prevention

Cancer Detection and Prevention

1976-, online abstrakta 1993-, online verze 2002; ukončeno 2009 (Vol.32 No.5-6), navazuje Cancer Epidemiology

Klíčová slova
Prevence a rizika

Podobné časopisy

Cancer Epidemiology: the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention

Cancer Epidemiology:  the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention
Vol.26, No.1, 2002- , navazuje na Cancer Detection and Prevention