Chinese Journal of Cancer

Chinese Journal of Cancer

Open access recenzovaný časopis, který sleduje základní, klinický a translační výzkum rakoviny. Publikuje příspěvky týkající se klinických studií, epidemiologie, molekulární a buněčné biologie a genetiky.

Online archiv 2015-

Klíčová slova
Onkologický výzkum