Current Hematologic Malignancy Reports

Current Hematologic Malignancy Reports

online, Vol. 1 2006-

Diagnostika, léčba, prevence hematologických nádorů.

 • Vydavatel: CURRENT MEDICINE GROUP
 • Přístup k textům zdarma: Pouze vybrané plné texty
 • Rok: 2006
 • ISSN (el.): 1558-822X
 • Adresa: http://link.springer.com/journal/11899
 • Místo: Philadelphia
 • Impact faktor: 2.029
 • Původ: zahraniční časopis
 • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané texty zdarma
 • ISSN: 1558-8211
 • Periodicita: 4x