Current Hematologic Malignancy Reports

Current Hematologic Malignancy Reports

online, Vol. 1 2006-

Diagnostika, léčba, prevence hematologických nádorů.

  • Vydavatel: CURRENT MEDICINE GROUP
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané texty zdarma
  • ISSN: 1558-8211
  • Periodicita: 4x
  • Místo: Philadelphia
  • Původ: zahraniční časopis
  • Rok: 2006-
  • ISSN (el.): 1558-822X
  • Adresa: http://link.springer.com/journal/11899
  • Impact faktor: 2.388