European Urology Oncology

European Urology Oncology

Časopis, který je věnován urogenitálním zhoubným nádorům a multidisciplinárnímu přístupu k jejich léčbě, je volně dostupný všem členům Evropské urologické asociace.

Časopis Evropské urologické asociace vychází od roku 2018.