Experimental Cell Research

Experimental Cell Research

Poznatky z experimentálních studií o celkové organizaci a aktivitě buněk.

  • Vydavatel: Elsevier
  • Rok: 1950-
  • Impact faktor: 3.546
  • Přístup k textům zdarma: Pouze vybrané plné texty
  • Stránky: https://www.journals.elsevier.com/experimental-cell-research
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané plné texty zdarma v rámci projektu
  • ISSN: 0014-4827
  • Periodicita: 20x
  • Původ: zahraniční časopis
Klíčová slova
Onkologický výzkum