Hormones and Cancer

Hormones and Cancer

Biologie karcinomů a hormonálně dependentní nádory

  • Vydavatel: Springer
  • Stránky: https://link.springer.com/journal/12672
  • ISSN: 1868-8497
  • Periodicita: 6x ročně
  • Rok: 2010-
  • ISSN (el.): 1868-8500
  • Impact faktor: 2.581
  • Původ: zahraniční časopis
Klíčová slova
Obecné; Onkologický výzkum