Journal of Cancer Survivorship

Journal of Cancer Survivorship

  • Vydavatel: Springer
  • ISSN: 1932-2259
  • Periodicita: 4x ročně
  • Původ: zahraniční časopis
  • Rok: 2007-
  • ISSN (el.): 1932-2267
  • Impact faktor: 3.051
  • Přístup k textům zdarma: Pouze vybrané plné texty
  • Stránky: http://www.springer.com/public+health/journal/11764
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané plné texty zdarma v rámci projektu