Journal of Cancer Survivorship

Journal of Cancer Survivorship

Časopis se zaměřuje výhradně na přeživší věkové skupiny: dospělí, děti a mládež.

  • Vydavatel: Springer
  • Stránky: http://www.springer.com/public+health/journal/11764
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané plné texty zdarma v rámci projektu
  • ISSN: 1932-2259
  • Periodicita: 4x ročně
  • Rok: 2007-
  • ISSN (el.): 1932-2267
  • Impact faktor: 3.713
  • Původ: zahraniční časopis