Journal of Cancer

Journal of Cancer

online archive Vol. 1, 2010-

  • Vydavatel: IVYSPRING INT PUBL
  • Popis přístupu: Plné texty zdarma v rámci projektu
  • ISSN: 1837-9664
  • Periodicita: různá
  • Původ: zahraniční časopis
  • Rok: 2010
  • Adresa: http://www.jcancer.org/
  • Impact faktor: 3.249
  • Místo: Lake Haven, Austrálie
Klíčová slova
Obecné