Molecular Oncology

Molecular Oncology

Elsevier vydává pro Federation of European Biochemical Societies

etiologie, genetika, tumorové markery,biologie

online archiv Vol.1 2007 -

 • Vydavatel: Elsevier
 • Adresa: http://www.sciencedirect.com/science/journal/15747891
 • Místo: Amsterdam
 • Impact faktor: 5.314
 • Přístup k textům zdarma: 1 rok po vydání ; Placený přístup
 • Popis přístupu: Placený přístup, 1 rok po vydání a vybrané texty zdarma
 • ISSN: 1574-7891
 • Periodicita: různé
 • Původ: zahraniční časopis
 • Rok: 2007 -
 • ISSN (el.): 1878-0261