Molecular Oncology

Molecular Oncology

Elsevier vydává pro Federation of European Biochemical Societies

etiologie, genetika, tumorové markery,biologie

online archiv Vol.1 2007 -

  • Vydavatel: Elsevier
  • Rok: 2007 -
  • ISSN (el.): 1878-0261
  • Adresa: http://www.sciencedirect.com/science/journal/15747891
  • Impact faktor: 5.264
  • Původ: zahraniční časopis
  • Popis přístupu: Placený přístup, 1 rok po vydání a vybrané texty zdarma
  • ISSN: 1574-7891
  • Periodicita: různé
  • Místo: Amsterdam