Oncology Research and Treatment

Oncology Research and Treatment

online archiv Vol.1., 1978-

Vol. 1-36 (1978-2013) vycházelo pod názvem Onkologie.

  • Vydavatel: Karger
  • ISSN: 2296-5270
  • Periodicita: 6x, od 2005 12x a Suppl.
  • Místo: Basel
  • Rok: 1978
  • Adresa: https://www.karger.com/Journal/Home/224106
  • Impact faktor: 1.494
  • Původ: zahraniční časopis
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané texty zdarma