Podpůrná léčba

Podpůrná léčba

Časopis Podpůrná léčba je určený pro odborníky, kteří pečují o onkologické pacienty. Vychází čtyřikrát ročně. ČASOPIS JE ZÁJEMCŮM ROZESÍLÁN ZDARMA

Podpůrná léčba v onkologii a hematoonkologii má za cíl předcházet komplikacím způsobeným pacientovi onkologickou léčbou i samotným onemocněním a řešit je. Hlavním výsledkem by mělo být zachování a zlepšování kvality života a ideálně také jeho prodloužení. Toto úsilí v sobě zahrnuje medicínská, ošetřovatelská, fyzioterapeutická, psychosociální i spirituální řešení celé řady dílčích problémů pacienta, včetně edukačních aktivit – vždy individualizovaně, ale v rámci multioborové a multipersonální spolupráce.

Redakční rada časopisu Podpůrná léčba věnuje pozornost příspěvkům věnujícím se častým nebo klinicky zásadním komplikacím v běžné denní praxi. Postupně bude představena řada dalších dílčích problematik, především, ale nikoliv pouze, z oblasti kožních poškození, gastrointestinálních a muskuloskeletárních komplikací včetně bolesti, hematologické a imunologické problematiky.

Čtvrtletník je vhodným edukačním pomocníkem pro základní a běžnou klinickou praxi v oblasti podpůrné léčby i ošetřování onkologických pacientů.

Odborníci si mohou časopis objednat zdarma na adrese: info@wemakemedia.cz.

Objednávka časopisu

  • Vydavatel: We Make Media, s. r. o.
  • Periodicita: Vychází čtyřikrát ročně
  • Původ: český časopis
Klíčová slova
Podpůrná léčba

Podobné časopisy

Palliative and Supportive Care

Palliative and Supportive Care
online archiv Vol.1 2003-

Supportive Cancer Therapy

Supportive Cancer Therapy
online archiv Vol.1 Iss.1 2003 - 2007, ukončeno

Supportive Care in Cancer

Supportive Care in Cancer
online archiv Vol.1 1993-