Psycho-Oncologie

Psycho-Oncologie

navazuje na Revue Francophone de Psycho-Oncologie z let 2002-2006, archiv online od Vol. 1, 2007-

  • Vydavatel: Springer
  • ISSN: 1778-3798
  • Periodicita: 4x za rok
  • Rok: 2007 -
  • ISSN (el.): 1778-381X
  • Adresa: https://link.springer.com/journal/11839
  • Impact faktor: 0.085
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané texty zdarma
Klíčová slova
Psychoonkologie

Podobné časopisy

Revue Francophone de Psycho-Oncologie

Revue Francophone de Psycho-Oncologie
2002-, online archiv Vol.3 2004-2006, navazuje Psycho-Oncologie (1778-381X; 1778-3798) 2007- ,