Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery

Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery

  • Vydavatel: Hilversum: Bentham Science Publ
  • Rok: 2006-
  • ISSN (el.): 2212-3970
  • Impact faktor: 2.956
  • Přístup k textům zdarma: Pouze vybrané plné texty
  • Popis přístupu: Placený přístup, vybrané plné texty zdarma v rámci projektu
  • ISSN: 1574-8928
  • Periodicita: 3x nebo 4x ročně
  • Původ: zahraniční časopis
Klíčová slova
Farmaceutika