Translational Oncology

Translational Oncology

online archive Vol. 1, 2008-

  • Vydavatel: Elsevier Science
  • Popis přístupu: Plné texty zdarma v rámci projektu
  • ISSN: 1944-7124
  • Periodicita: 4x, od 2010 6x
  • Původ: zahraniční časopis
  • Rok: 2008
  • ISSN (el.): 1936-5233
  • Adresa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/615/
  • Impact faktor: 3.071
  • Místo: New York
Klíčová slova
Obecné