Diagnostika kostních nádorů u dětí. Diagnostické zobrazovací metody

Diagnostika kostních nádorů u dětí. Diagnostické zobrazovací metody

Publikace je příspěvkem k problematice využití diagnostických zobrazovacích metod kostních nádorů u dětí. Od stanovení diagnózy nádorového kostního onemocnění postupují autoři k představení používaných vyšetřovacích metod (scintigrafie, ultrasonografické, CT a MR vyšetření, angiografické vyšetření, biopsie) až k popisům jednotlivých druhů nádorů.