Gliomy - současná diagnostika a léčba

Gliomy - současná diagnostika a léčba

Kniha představuje názorný příklad multioborového pohledu na problematiku primárních nádorů mozku.

Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu pacienta.

Klíčová slova
zhoubné nádory mozku a CNS