Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie

Samotný název knihy napovídá, že autor po vzoru zahraničních kolegů uvádí čtenáře ke kolébce nově vznikajícího oboru psychologie – interkulturní (cross-cultural) psychologie. V dnešním světě, kterému vládnou media, migrační vlny, politické nestability uvnitř dříve kompaktních státních zřízení, odstraňování nebo naopak stavění bariér mezi národy, ideologické čistky a válečné konflikty – to vše velmi výrazně mění především komunikační aktivity, které byly dříve doménou sociální, pedagogické psychologie či psycholingvistiky. V knize, kterou doporučujeme široké odborné veřejnosti psychologické i zdravotnické, je možné najít mnoho odkazů na informační zdroje ve světě, interkulturní komparace morálky cti, poctivosti, rozdílnosti v postojích k lásce a sexu, výrazné kapitoly jsou věnovány problémům akulturace a adaptace.
Klíčová slova
Psychoonkologie