Konziliární psychiatrie.

Konziliární psychiatrie.

V této knize najdou kliničtí onkologové jak popis psychických poruch svých pacientů v různých fázích léčby, tak návod k účinné psychofarmakologii. Určeno je to hlavně pro ty kliniky a onkologická oddělení, které nemají v kolektivu klinického psychologa.
Klíčová slova
Psychoonkologie