Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Začátek nakladatelské anotace:
Autoři se ve své práci zabývají komplexně problémy diagnostiky a léčby maligních ložiskových procesů jater.
Úvodní část publikace je věnována po anatomickém přehledu, zaměřeném především na praktickou stránku problematiky a to zejména segmentární klasifikaci jater, podrobnému rozdělení a patologické charakteristice procesů jaterního parenchymu. pokračování