Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty

Odborná publikace propojuje několik oblastí v rámci multimodální péče o pacienty s uroonkologickými onemocněními. Na knize se podílelo více než 30 autorů, kteří shrnují nejnovější poznatky a možnosti v léčbě nádorů močového měchýře a prostaty.

Interdisciplinární postup lékařů a specialistů dovoluje přesněji diagnostikovat a volit tak nejvhodnější léčebné postupy v současné moderní medicíně. Autoři se zaměřili také na podpůrné a život zlepšující modality. Editory knihy jsou MUDr. Michaela Matoušková a MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. Věříme, že se kniha stane praktickým rádcem pro všechny, kteří se o této problematice chtějí více dozvědět.