Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže

Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže

Kolektiv převážně brněnských autorů připravil pod vedením editorů prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a doc. MUDr. Pavla Smilka, Ph.D. monografii, která si klade za cíl vystihnout problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku. Autoři usilovali o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínajícího lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, ORL i lékaře hraničních oborů.Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů Masarykova onkologického ústavu, brněnské Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Kliniky Plastické a estetické chirurgie, Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a dalších brněnských pracovišť.

Maligní nádory hlavy a krku představují z anatomického hlediska nesourodou skupinu nádorů. Publikace pojednává o karcinomech nosu a paranazálních dutin, dutiny ústní, orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, slinných žláz a o zhoubných nádorech kůže hlavy a krku. Účinná onkologická léčba pokročilých nádorů hlavy a krku často zahrnuje rozsáhlé operační výkony či intenzivní chemoradioterapii s následnými morfologickými i funkčními defekty. Zlepšení léčebných výsledků lze očekávat od prevence, včasnějšího záchytu onemocnění a nových vyšetřovacích a léčebných postupů, nutná je kvalitní mezioborová spolupráce, zejména otolaryngologů, onkologů, lékařů zobrazovacích metod, patologů a plastických chirurgů. Cílem publikace je poskytnout těmto lékařům současné poznatky onkologie hlavy a krku, které mají dopad do klinické praxe a umožňují tak rychlou orientaci v této problematice.