Optimalizace radioterapie maligních lymfomů

Optimalizace radioterapie maligních lymfomů

Kniha je zaměřena na postavení radioterapie v komplexní léčbě maligních lymfomů, především Hodgkinovy choroby. Dále se zabývá technickým řešením metod radioterapie v těchto indikacích a dosažení co nejvyšší kvality léčby. Je určena nejen pro lékaře a fyziky radioterapeutických oddělení, ale i klinické onkology a hematology zabývající se léčbou maligních lymfomů.