Paliativní léčba rakoviny konečníku

Paliativní léčba rakoviny konečníku

Současná situace v České republice je alarmující nejen co se týče výskytu nádorů tlustého střeva a konečníku, ale především tím, že v okamžiku, kdy se nemocný dostává do rukou chirurga, je radikálně odstranitelných necelých 60 % nádorů. To znamená, že více než 40 % pacientů přichází s chirurgicky neodstranitelným onemocněním, či se vzdálenými metastázami. Tato publikace v sobě zahrnuje nejen paliativní chirurgické a případně endoskopické metody léčby rakoviny konečníku, ale také radioterapii, chemoterapii a všechny ostatní disciplíny a obory, které mohou přispět ke zlepšení stavu nemocného a kvality jeho života. Kniha uvádí přehled perspektivních metod, ale poukazuje i na některá tabu, ke kterým patří devitalizace a takzvané alternativní léčebné postupy.

Klíčová slova
Paliativní medicína