Postižení dutiny ústní onkologických pacientů

Postižení dutiny ústní onkologických pacientů

V moderní medicíně a ošetřovatelství patří problematika postižení dutiny ústní především u onkologických pacientů, ale nejen u nich, mezi důležité oblasti, kde se také prolíná nutnost spolupráce několika medicínských oborů. Dutina ústní se tak stává oblastí, kterou lze právem označit s trochou literární nadsázky za „místo vzájemného setkávání“. Monografie se základními praktickými informacemi, které jsou v ní obsaženy, je určena lékařům, ale také pracovníkům nelékařských zdravotnických oborů v oblasti onkologie a hematoonkologie. V úvodu shrnuje základní anatomii, histologii a fyziologii dutiny ústní a chrupu, popisuje mikrobiologické osídlení dutiny ústní a možnosti vyšetřovacích technik. Následně jsou v jednotlivých kapitolách zpracovány samotné specifické stavy poškození dutiny ústní, ke kterým dochází jak následkem onkologické léčby (toxická mukozitida, postiradiační mukozitidaú, tak i vlivem infekcí, nádorových postižení, traumat a jiných stavů. Samotná kapitola je věnována dietním opatřením při postižení dutiny ústní, analgetické a další symptomatické péči. Monografie je doplněna o rejstřík, seznam zkratek a literatury.

Klíčová slova
nežádoucí účinky