PSYCHOONKOLOGIE

PSYCHOONKOLOGIE

Konečně u nás vychází kniha, která se plně věnuje relativně novému oboru v rámci onkologie. Autor je psycholog, psychoanalytik, profesor lékařské psychologie, přednosta lékařské psychologie a psychosomatiky na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V knize shrnuje a třídí významné poznatky z psychoonkologie, vyvrací některé mýty kolem výzkumů v této oblasti, vyzvedá sociální a emoční podporu nemocným. Jedna kapitola přináší jistě objevné psychoneuroimunologické a psychoendokrinologické aspekty ve vztahu k nádorům. Vše završují tři velmi zajímavé a názorné kazuistiky. Tato kniha by neměla chybět v knihovně psychoonkologa.
Klíčová slova
Psychoonkologie