Radiační onkologie v praxi. Druhé aktualizované vydání

Radiační onkologie v praxi. Druhé aktualizované vydání

Úvod

První vydání knihy Radiační onkologie v praxi v r. 2004 znamenalo po mnoha letech vydání opět souhrnné práce z radiační onkologie-radioterapie. Stala se každodenní pomůckou radioterapeutů na nejednom pracovišti v České i Slovenské republice. Její význam byl oceněn i cenou Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004. Vývoj nových technik radioterapie za poslední roky si vyžádal podstatné změny řady doporučených postupů, např. u karcinomu prsu, nádorů CNS či prostaty aj., a proto vzniklo druhé vydání této publikace.