Ročenka 2006. 1193 transplantací ve FN Brno. 17 let kliniky.

Ročenka 2006. 1193 transplantací ve FN Brno. 17 let kliniky.

Již po sedmnácté vám předkládáme ročenku Interní hematoonkologické kliniky FN Brno a LF Masarykovy univerzity. I nadále je klinika stabilizovaným vyzrálým pracovištěm, které je z odborného hlediska pozitivně vnímáno v českém, slovenském i evropském kontextu. Ročenka dokumentuje všestranný rozvoj kliniky.