Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění.

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění.

Klíčová slova
Prevence a rizika