Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku

Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku

Publikace představuje komplexní léčbu v oblasti nádorů hlavy a krku. Po základní charakteristice nádorů v této oblasti (etiologie a epidemiologie, diagnóza, prognóza, TNM klasifikace, prevence a léčba) se autoři věnují léčebným možnostem karcinogenního onemocnění - informují o úloze chirurgie, možnostech radioterapie a roli chemoterapie, zmiňují rovněž možnosti biologické terapie. Jedna z kapitol přehledně seznamuje s léčebnými postupy u jednotlivých karcinomů oblasti hlavy a krku.