The Psychoimmunology of Cancer

The Psychoimmunology of Cancer

V této knize přichází k odborné lékařské a psychologické veřejnosti ucelený pohled na spolupůsobení psychiky při vzniku a vývoji onkologických chorob.V jedné knížce a na jednom místě se je především možno seznámit s mechanismy imunitního systému, jejich vztahu k psychickému, sociálnímu i spirituálnímu nastavení jedince před počátkem nádorového onemocnění i uprostřed léčby. Následují kapitoly o protinádorových mechanismech obsažených v imunitním systému, o roli psychologických faktorů jako je deprese, coping, sociální podpora, stresující životní události při progresi nádoru, o léčebných účincích psychospirituality a imunitního systému v nádoru. Pro zainteresované odborníky bude hodně přínosné kritické porovnání výhod skupinové terapie versus individuálního přístupu k pacientům v několika klinických studiích. V neposlední řadě přiláká vaši pozornost rozbor úrovně vědeckých poznání v psychoonkologii a jejich klinické implikace pro onkologické pacienty a směry dalšího výzkumu v této oblasti, která propojuje somatickou medicínu a klinickou psychologii. Velmi vřele doporučujeme všem, kdo mají zájem rozšířit si odborné obzory na poli imunologie, onkologie a psychoonkologie.