Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty

Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty

Obsahem publikace je prezentace technických a dozimetrických aspektů 3D-CRT, komparace konvenční a konformní ozařovací techniky a především vyhodnocení akutní toxicity v rozsáhlém souboru pacientů.