Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Část nakladatelské anotace:
Monografie je určena nejen klinickým onkologům a radioterapeutům, ale i lékařům ostatních oborů: chirurgům, gastroenterologům a všeobecným internistům. Především odborníkům jiných oborů jsou určeny úvodní kapitoly, které poskytují stručný úvod do klinické onkologie a vysvětlení teoretických základů i metodologie tohoto oboru.
celá anotace