FUNKČNÍ REZERVA ONKOLOGICKÉHO PACIENTA K OPERAČNÍMU VÝKONU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXVIII. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 312

Autoři: MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Předoperační nutriční příprava má větší význam, než časná pooperační parenterální výživa.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013