2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 002
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 006
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Autoři: MUDr. Iva Zambo
Číslo abstraktu: 021
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 308v
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 310
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 311
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 314
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

II. Klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 029
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Onkologická informatika

III. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: 307v
Kategorie: Ostatní

IV. Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 318
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 104
Kategorie: Kolorektální karcinom; Radioterapie
Autoři: Pia Österlund
Číslo abstraktu: 316
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 318
Kategorie: Kolorektální karcinom

V. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 041
Kategorie: Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 043
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 044
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 061
Kategorie: Zhoubné nádory prsu

VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 072
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 075
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 076
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 319
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 320
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 078
Kategorie: Gastrointestinální nádory

X. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 115
Kategorie: Sarcom
Číslo abstraktu: 116
Kategorie: Sarcom

XII. Nádory hlavy a krku

XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 137
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 141
Kategorie: Zhoubné nádory prsu
Číslo abstraktu: 142
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 147
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 149
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 150
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 152
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 153
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory
Číslo abstraktu: 154
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

XIX. Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 198
Kategorie: Nádory v seniu
Číslo abstraktu: 201
Kategorie: Nádory v seniu

XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 156
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 158
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 159
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 160
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Genitourinární nádory
Číslo abstraktu: 177
Kategorie: Genitourinární nádory

XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 185
Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

XVII. Hematoonkologie

XVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 197
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

XX. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 204
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 205
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 207
Kategorie: Onkologická diagnostika

XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 220
Kategorie: Radioterapie

XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 225
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 229
Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 231
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 232
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 233
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Olga Plačková
Číslo abstraktu: 234
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 235
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 236
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 237
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 238
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 313
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 240
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 241
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 242
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 243
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 244
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 246
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 247
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 249
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 250
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 251
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 252
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 253
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 254
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 309
Kategorie: Ostatní

XXVI. Psychosociální péče

Číslo abstraktu: 257
Kategorie: Psychoonkologie

XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 285
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 298
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

XXVIII. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 312
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče