Protikuřácké aktivity Masarykova onkologického ústavu

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 220p

Autoři: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.; Mgr. Veronika Březková; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; PhDr. Zuzana Joukalová

V r. 2001 byla otevřena v Masarykově onkologickém ústavu v Brně Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření. Slouží nejenom onkologickým pacientům a zaměstnancům MOÚ, ale také široké veřejnosti a je pro klienty zdarma. Patronát nad poradnou převzala Liga proti rakovině Brno. V léčbě využíváme kombinaci 2 terapií - Motivačních rozhovorů a Kongnitivně behaviorální. Připravujeme řadu akcí i pro děti a mladistvé.


Přehled preventivních a edukačních programů celkově

Liga proti rakovině Brno se zaměřuje na všechny cílové skupiny - děti, adolescenty, dospělé, seniory. Formou prezentací, přednášek, soutěží, her a kurzů se snaží mezi tyto skupiny rozšiřovat znalosti o prevenci i o rizicích vzniku nádorových onemocnění. Liga proti rakovině Brno se věnuje prevenci primární, sekundární i terciární.

Hlavními tématy všech akcí jsou prevence onkologických onemocnění, správná výživa, nekouření, sport a pohybová aktivita.


Přehled edukačních programů zaměřených na prevenci a odvykání kouření

Dělení dle cílové skupiny:


Děti a mládež

 1. Típni to! - sportovně osvětová akce pro děti základních škol. Formou hry upozorňujeme na riziko kouření a prosazujeme zdravý životní styl (disciplíny: Tak chutná pusa od kuřáka, Hod na kouřícího Karla, Běh s cigaretou - což je trubka od koberce.) - od roku 2003 - cca 35 škol

 2. Típni to - výtvarná soutěž pro děti. Hodnotili jsme 300 výkresů na téma kouření.

 3. Típni to - výstava pro žáky ZŠ a SŠ - v roce 2006 byla k dispozici na Magistrátu města Brna, nyní jde o putovní výstavu - umístěna např. na KHS Brno, ve SZU Olomouc.
 4. Típni to - literární soutěž žáků základních škol ve sloganech, povídkách a básničkách zaměřených proti kouření - v roce 2007
 5. Zvířátka také nekouří - každoroční akce v ZOO Brno - hlavní pořadatel Kancelář Brno Zdravé město - ke Světovému dni proti kouření

 6. Odpal pro zdraví - jednodenní akce pro studenty SŠ - sportovně edukační den zaměřený na prevenci rakoviny prsu a varlat. Soutěže a turnaj v baseballu.
 7. Kouření škodí zdraví - workshopy pro studenty VŠDospělí

 1. Prezentace na veletrhu Medical Fair na BVV - 1x ročně
 2. Plavba za zdravím - pravidelná akce na Brněnské přehradě - cílem je upozornit veřejnost na význam prevence - 1x ročně
 3. Cesta k nekuřáctví - přednášky pro veřejnost v rámci Brněnských dnů pro zdraví - 1x ročně

 4. Pravidelná vystoupení v regionálních rozhlasech, v tisku a televizi.
 5. Tisk edukačních materiálů - samolepky, brožury, letáky. Postery, které využívají i jiné neziskové organizace nebo také-školy při preventivních akcích. Distribuce samolepek a letáků do škol, internátů...


Poradenství individuální - pro kuřáky je v Poradně pro výživu a odvykání kouření vyhrazeno 5 ordinačních hodin týdně. Poradnu navštíví cca 1-2 noví klienti týdně, kteří chtějí zanechat kouření. Na internetu poskytujeme poradenství také, cca 2 dotazy týdně týkající se kouření.


Terapie odvykání kouření v poradně


Klient nás navštíví průměrně 5x. Při první návštěvě zjistíme míru závislosti na nikotinu, motivaci k nekouření, kuřáckou historii, anamnézu osobní, rodinnou, provádíme antropometrické měření, měření hladiny CO ve vydechovaném dechu pomocí Smoker lyzeru, změříme krevní tlak. Následovně s klientem shrneme problém, naplánujeme společně další kroky, které povedou k nekuřáctví, seznámíme klienta s náhradní nikotinovou léčbou a vysvětlíme mu princip jejích účinků. Výhody a nevýhody.


Při další návštěvě provedeme měření CO Smokerlyzerem, antropometrické měření, krevní tlak, zhodnotíme dosažené výsledky, pomocí technik posilujeme motivaci klienta k nekouření, analyzujeme jeho životní styl, doporučujeme mu změny, které vedou ke správnému životnímu stylu. Zhodnotíme účinek náhradní nikotinové léčby. Naplánujeme s klientem strategii na další období. Vytyčíme rizikové oblasti, situace, naplánujeme jejich řešení. Posilujeme změnu životního stylu.


Při 3. návštěvě změříme hodnotu CO Smokerlyzerem, provedeme antropometrické měření, měření krevního tlaku. Zhodnotíme dosavadní léčbu. Doporučujeme vhodný jídelníček a pohybovou aktivitu. Posilujeme motivaci k nekouření.

Dotazy odpovídáme na poradna@mou.cz Tel.: 543 134 303

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010