2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Hereditární syndromy

Číslo abstraktu: 107
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 108
Kategorie: Onkologická diagnostika

Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Ostatní

Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 150
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 151
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Autoři: Jana Karásková
Číslo abstraktu: 152
Kategorie: Onkologická informatika
Číslo abstraktu: 153
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 154
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 157
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 160
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Eva Vykoukalová
Číslo abstraktu: 163
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 166
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Moderní trendy v radioterapii

Číslo abstraktu: 058
Kategorie: Nádory hlavy a krku
Číslo abstraktu: 066
Kategorie: Radioterapie

Multidisciplinární přístup k léčbě metastáz jater

Číslo abstraktu: 093
Kategorie: Gastrointestinální nádory

Neuroonkologie

Číslo abstraktu: 078
Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS
Číslo abstraktu: 080
Kategorie: Nádory hlavy a krku

Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek
Číslo abstraktu: 032
Kategorie: Gastrointestinální nádory

Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 112
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 114
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 121
Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR
Číslo abstraktu: 123
Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 145
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 146
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 147
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 148
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 149
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 133
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 138
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 139
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 140
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 141
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 142
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 143
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 144
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Pokroky v biologii nádorů

Postery

Číslo abstraktu: 176p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Autoři: Eva Vránová
Číslo abstraktu: 177p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 178p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 179p
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 181p
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 182p
Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče
Číslo abstraktu: 183p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 184p
Kategorie: Onkologická rizika a prevence
Číslo abstraktu: 185p
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 186p
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 187p
Kategorie: Kolorektální karcinom
Číslo abstraktu: 198p
Kategorie: Gastrointestinální nádory
Číslo abstraktu: 201p
Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže
Číslo abstraktu: 202p
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 216p
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 218p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 219p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 221p
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 234p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Právní aspekty pro NLZP

Číslo abstraktu: 167
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 168
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče
Číslo abstraktu: 170
Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Role radiologického asistenta u vyšeřovacích a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Radioterapie
Číslo abstraktu: 173
Kategorie: Radioterapie

Uroonkologie

Vyzvaná přednáška

Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Radioterapie

Zobrazovací endoskopické metody

Číslo abstraktu: 101
Kategorie: Onkologická diagnostika

Zobrazovací intervenční metody v onkologii

Číslo abstraktu: 124
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Ostatní
Číslo abstraktu: 132
Kategorie: Onkologická informatika